Historia »

Proboszczowie i wikariusze

Jan Latalski ( ... czytaj więcej )

 

 

Księża posługujący w parafii od roku 1844

 

Proboszczowie:

 

ks. Jan Kapistran Jakubowski 1844 – 1859

1860 vacat

ks. Franciszek Orłowski 1861 - 1895

ks. Bronisław Hertmanowski 1896 - 1918   ( ... czytaj więcej )

ks. Stanisław Wężyk 1919 - 1945   ( ... czytaj więcej )

ks. Marian Kwiatkowski 1945 - 1946

ks. Tadeusz Myszczyński 1946 - 1950   ( ... czytaj więcej )

ks. Karol Koper 1950 - 1952

ks. Tadeusz Szkarłat 1952 - 1962

ks. Benedykt Mikołajewski 1963 - 1964

ks. Franciszek Szczykutowicz 1964 - 1966

ks. Mieczysław Szwej 1966 - 1969 (S.Las)

ks. Stanisław Koszarek 1966 - 1973 (Morasko)

ks. Stanisław Grabowski 1969 - 1977 (S.Las) ... czytaj więcej

ks. Zbigniew Szwarc 1973 - 1977 (Morasko)

ks. Zygmunt Klonecki 1977 - 1980

ks. Michał Kamiński 1980 - 1983 (... czytaj więcej)

ks. Marian Kasprzycki 1983 - 1990

ks. Janusz Śmiśniewicz 1990 - 1995

ks. Andrzej Niwczyk od 1995 [od roku 2014 proboszcz Parafii NSPJ w Suchym Lesie] od 1995

 

Wikariusze:

 

ks. Jan Krajewski 1924 - 1925

ks. Józef Skowronek 1925 - 1929

ks. Wacław Góra 1932 - 1933

ks. Jan Kaczór 1934 - 1936

ks. Edmund Stawecki 1936 - 1938

ks. Zygmunt Droszcz 1938 - 1938

ks. Stanisław Krzyżanowski 1939 - ?

ks. Antoni Kret 1977 - 1978

ks. Józef Dudziak 1978 - 1982 (... czytaj więcej)

ks. Janusz Luty 1982 - 1983

ks. Marek Szukalski 1983 - 1987

ks. Piotr Piec 1987 - 1992

ks. Paweł Kamza 1992 - 1994

ks. Wojciech Kaźmierczak 1994 - 1998

ks. Tadeusz Murawski 1998 - 2001

ks. Piotr Twardy 2001 - 2003

ks. Marek Tarło-Jawtok 2003 - 2008 (... czytaj więcej)

ks. Jakub Knychała 1.09.2008 - 31.12.2008 (... czytaj więcej)

ks. Michał Nowacki 1.07.2009 - 24.08.2011

ks. Tomasz Brussy 25.08.2011 - 21.08.2016 [od roku 2014 wikariusz Parafii NSPJ w Suchym Lesie] (... czytaj więcej )

ks. Wojciech Piotr Bonk   1.07.2016 - 19.08.2018 (... czytaj więcej )

ks. Michał Zamelek od 25.08.2018

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań