Historia »

Ks. dr Marek Tarło Jawtok

Święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 1993 r. Syn parafii MB Zwycięskiej w Poznaniu.

W czasie, kiedy ks. Marek był wikariuszem w Suchym Lesie, starsi ministranci po raz pierwszy ukończyli kurs lektora i psałterzysty, a wszyscy chętni chłopcy pod opieką rodziców mogli pojechać z nim, jako przewodnikiem, na pielgrzymkę do Włoch. Pod jego kierunkiem rozpoczęły się spotkania Kręgu Biblijnego, to także dzięki jego inicjatywie powstała strona internetowa dotycząca kościoła w Suchym Lesie.

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań