Relacje, teksty »

NOC WALKI DUCHOWEJ O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI I POKÓJ NA UKRAINIE 26.02.2022

Diabeł chce pozbawić człowieka tego, co jest w nim Boskie…

Chce ściągnąć człowieka w dół…

Wykorzystuje namiętności człowieka: próżność, pychę, pożądanie, chciwość, zazdrość, gniew, lenistwo, obżarstwo…

Dlatego:

… Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki], przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju.  W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże –  wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!”

Ef 6, 10-18

zobacz zdjęcia

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań