Relacje, teksty »

CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - 10.03.2022

Kościół i świat bardzo potrzebują kultu eucharystycznego. Jezus czeka na nas w tym sakramencie miłości. Nie odmawiajmy Mu naszego czasu, aby pójść spotkać Go w adoracji, w kontemplacji pełnej wiary, otwartej na wynagrodzenie za ciężkie winy i występki świata. Niech nigdy nie ustanie nasza adoracja.

Jan Paweł II

Adoracja to modlitwa serca. Najgłębsza wartość osoby ludzkiej nie pochodzi najpierw z jej rozumu czy woli, a nawet umysłu czy jej zdolności artystycznych, ale z jej serca. Adoracja nie jest postawą rozumową, lecz darem Bożym, prawdziwą łaską, która wprowadza nas w osobowy kontakt z Bogiem.

W adoracji stajemy wobec JESTEM, Boga który nas stworzył i w każdej chwili stwarza, gdyż dla Niego nie ma  przedtem i potem. Uznajemy, że od Niego wyszliśmy i do Niego idziemy, że On jest naszym początkiem i kresem. Składamy swoje istnienie w Jego ręce, powracamy do źródła, z którego się wywodzimy i wówczas odkrywamy, że Bóg stwarza nas teraz, że ten mityczny pierwszy dzień jest dzisiaj: Bóg dziś stwarza naszą duszę, dziś pozwalamy Mu ją odnawiać, ożywiać, poszerzać, obdarzać nową wrażliwością i siła odczuwania

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań