Grupy parafialne »

Grupa Obrońców Życia


 

Grupa Obrońców Życia przy naszym kościele powstała w roku 1997.

Bezpośrednim bodźcem do jej powstania była chęć przeciwstawienia się projektowi zmiany ustawy o ochronie płodu ludzkiego zainicjowanej przez ówczesnego Prezydenta RP – Aleksandra Kwaśniewskiego. Zamierzał on zalegalizować aborcję z przyczyn ekonomicznych, co w praktyce oznaczało aborcję na życzenie.

 

Mobilizacja Kościoła w naszej Ojczyźnie oraz różnych centrów pro-life, a w naszym przypadku szczególnie apel Redemptorysty, O. Tadeusza Rydzyka, przyniosły w efekcie cały łańcuch działań dla obrony życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zaczęliśmy od zbierania podpisów pod apelami do prezydenta, a później Trybunału Konstytucyjnego. Odbywały się modlitwy wieczorne z procesją i świecami, msze św. za Ojczyznę, pogadanki działaczy pro-life z Poznania – p. Jana Neugebauera i dr. A. Urbaniaka, wystawy opatrzone zdjęciami i tekstami dotyczącymi aborcji. Zajmowaliśmy się także powielaniem i dystrybucją materiałów na ten temat. Niektórzy z nas wzięli udział w liczącym ok. 100 tys. Marszu dla Życia w Warszawie.

Po uzyskaniu pozytywnego dla nas orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się kolejne inicjatywy: przeciwko pornografii (podpisy pod protestami, wręczanie petycji w placówkach handlowych), protesty przeciwko legalizacji eutanazji oraz wprowadzaniu „seks-edukacji” do szkół (np. rozsyłanie listów do Komitetów Rodzicielskich i parlamentarzystów), zbieranie pieniędzy dla Domów Samotnej Matki i pośredniczenie w adopcji.

 

Nasz proboszcz, ks. Andrzej Niwczyk i kolejni wikariusze: ks. Tadeusz Murawski, ks. Piotr Twardy i ks. Marek Tarło-Jawtok wspierali naszą działalność.

W latach posługi ks. Tadeusza podjęliśmy Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Ks. Andrzej zlecił nam czuwania adoracyjne każdego 13 dnia miesiąca u stóp Matki Bożej Fatimskiej przed Najświętszym Sakramentem, księża Piotr i Marek prowadzili dla nas spotkania formacyjne.

 

Jesteśmy członkami Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia z prezesem – dr. Pawłem Wosickim. Nasza grupa nie jest wewnętrznie sformalizowana. Do pomysłodawczyni dołączyły inne osoby, z których około dziesięć czuje się w szczególny sposób odpowiedzialna za to dzieło, liczba pozostałych waha się w zależności od potrzeb i zakresu podejmowanych akcji. Przykładem niech będzie uczestnictwo w Duchowej Adopcji, które po śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II podjęło w Suchym Lesie i Morasku około 60 osób, podczas gdy ubiegły rok zgromadził w tym dziele osób 30.

 

Naszą dewizą jest nieustanna gotowość do czynnego opowiedzenia się po stronie życia i godności osoby ludzkiej.

 
 

Dziękujemy Bogu w Trójcy Jedynemu, Niepokalanej Matce Jezusa i św. Józefowi.

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań