Aktualności »

XIV TYDZIEŃ BIBLIJNY 1-8.05.2022

 

Trzecia Niedziela Wielkanocna otwiera XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”.

W sposób szczególny chcemy dziś dziękować Bogu za Sakrament Eucharystii i wynikające z niego posłannictwo do dawania świadectwa o zmartwychwstaniu Chrystusa.

Dziękując Bogu za zaszczytną misję niesienia Chrystusowego pokoju prośmy zmartwychwstałego Pana o Jego błogosławieństwo i wieloraką pomoc dla nas, a także wszystkich chrześcijańskich rodziców, katechetów, wychowawców i duszpasterzy. Niech kolejne dni Tygodnia Biblijnego będą czasem żarliwego wsłuchiwania się w głos Boga i modlitwą o aktywną obecność w naszym życiu zmartwychwstałego Chrystusa i Ducha Prawdy – Ducha Wspomożyciela.

Stawajmy się świadkami-uczestnikami chwalebnej śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

​ ​

NIEZNAJOMOŚĆ PISMA ŚWIĘTEGO

JEST NIEZNAJOMOŚCIĄ CHRYSTUSA.

św. Hieronim

PANIE, DAJ MI POKÓJ SERCA,

ODDAL ODE MNIE GNIEW,

NAUCZ PRZEBACZANIA…

  

     

       We wszystkich kościołach naszego kraju w niedzielę, 1 maja, przeżywamy Szóste Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Swoim hasłem i tekstami z Ewangelii św. Łukasza nawiązuje ono do trzyletniego programu duszpasterskiego: „Eucharystia daje życie”, a dokładniej: „POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA” [2022].

Patronat honorowy nad VI Narodowym Czytaniem Pisma Świętego sprawują: Przewodniczący KEP, Ks. Abp Stanisław Gądecki oraz Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Mateusz Morawiecki.

UROCZYSTA CELEBRACJA MA MIEJSCE

W SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH

I JEST TRANSMITOWANA NA ŻYWO W TVP 1 O GODZ. 7.00.

Ten sam rytuał czytania Pisma Świętego towarzyszy

 • Mszy św. w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze,

  na żywo – TVP 1, godz. 11.00

 • Mszy św. z Jasnej Góry – Tv Trwam, godz. 9.30

Tegoroczna medytacja eucharystyczna skupia się na trzech darach zmartwychwstałego Chrystusa, są nimi:

POKÓJ, POSŁANNICTWO, ŚWIADECTWO.

Sięgnijmy w domu do fragmentów Ewangelii wg św. Łukasza [NT] oraz Księgi Hioba [ST] i z powagą pochylmy się nad Bożym słowem – niech będzie ono pomocą w codziennym rachunku sumienia oraz światłem i mocą na drodze osobistego i narodowego życia.

Niech czytana w skupieniu Ewangelia wg św. Łukasza pomoże nam lepiej odkryć wielkość otrzymanych darów oraz ich rolę w życiu Kościoła oraz dziejach zbawienia świata, a Księga Hioba przyczyni się do refleksji nad trudnościami i cierpieniem…

 

SZCZĘŚLIWI, KTÓRZY WPROWADZAJĄ POKÓJ…  

 


           CYTATY Z KSIĘGI HIOBA

Nagi wyszedłem z łona matki
i nagi tam wrócę.
Dał Pan i zabrał Pan.
Niech będzie imię Pańskie błogosławione!

Strzeż się, by cię nie zwiodła obfitość i nie zmylił hojny okup.

Czyż nie jest tak, że nie potrafię sam sobie pomóc
i że odpędzono ode mnie skuteczne działanie?
Kto odmawia lojalnej życzliwości swemu bliźniemu,
ten również zaniecha bojaźni przed Wszechmocnym.

Prawy trzyma się mocno swej drogi,
a ten, który ma czyste ręce, rośnie w siłę.

CYTATY Z EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZA

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.

Wypłyń na głębię.

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!

Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże.

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.

EUCHARYSTIA JEST ŹRÓDŁEM I SZCZYTEM

CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA

                         

Z EWANGELII W TYGODNIU BIBLIJNYM

WG ŚW. JANA

  niedziela

   

Czy kochasz Mnie?... Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham...

  poniedziałek

   

Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy…

  wtorek

   

[Jezus] rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja…

  środa

   

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie…

  czwartek

   

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest Moje ciało za życie świata…

  piątek

   

Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie… Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję… A o cokolwiek prosić będziecie w imię Moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie… Ja to spełnię.

  sobota

   

Ciało Moje jest prawdziwym pokarmem, a krew Moja jest prawdziwym napojem… Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem… Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga.

CZYM JEST DLA MNIE EUCHARYSTIA?

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań