Serdecznie witamy i zapraszamy !


O zaświadczenia związane z udzieleniem sakramentu, które miało miejsce przed dniem utworzenia parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchym Lesie tj. przed dniem 01.09.2014r. należy zwracać się do Biura Parafialnego Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Morasku www.parafiamorasko.pl 


PAŻDZIERNIK 2019

 

 

 •  Okazja do Spowiedzi Św.:

- środa, godz. 1500 - 1700 - Szkoła Podstawowa, kl. IV – VI.

- czwartek, godz. 1500 - 1700 - Szkoła Podstawowa kl. VII i VIII oraz Szk. Średnia.
- Młodzież starszą oraz dorosłych zapraszamy podczas czwartkowej Adoracji.

 • I PIĄTEK miesiąca 04. października - Msze Św.:
  o godz. 800, 1700 dla Dzieci, 1800 oraz 1900 - dla Młodzieży. Prosimy, aby włączyła się w tę Mszę Św. wszystka młodzież.
  W szczególny sposób zobowiązana do udziału jest młodzież przygotowująca się do Bierzmowania.
 • odwiedziny chorych piątek i sobota od godz. 900
 • SOBOTA 05. października nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca:

  *730 Różaniec,
  *800 Msza Św.
  *po Mszy św. 15 minutowa Adoracja z rozważaniem Tajemnicy Różańcowej
 • SOBOTA 5. października - Trwamy przy Św. Janie Pawle II. Spotykamy się przed Najśw. Sakramentem w naszej kaplicy o godz. 2000 . Czuwanie zakończy Apel jasnogórski o godz. 2100
 • W sobotę – wobec wspomnienia św. Faustyny Kowalskiej - gorąco zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 1700 i Różaniec oparty o teksty Św. Siostry Faustyny.

  Po Różańcu odmówimy Litanię do Św. Faustyny.

  Duchowym przygotowaniem do tego wspomnienia będzie od środy Różaniec dla dorosłych z rozważaniami Św. S. Faustyny.


Ojciec Święty Franciszek zatwierdził dziś, 3 października 2019 roku, dekret o beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego.

czytaj więcej


wtorek 1.X. - Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
O godz. 1800 Msza Św. w i Różaniec.
Po Różańcu odmówimy Litanię do Św. Teresy przed Jej wizerunkiem w kaplicy.

Zapraszamy do włączenia się w Triduum:- w sobotę (28. IX)
po
Mszy Św. o godz. 1700

- w niedzielę29. IXprzed Mszą Św. o godz. 1000,

- w poniedziałek (30. IX) po Mszy Św. o godz. 1700.

 

Dzieci klas III Szkoły Podstawowej, które w tym roku szkolnym przystąpią do I Komunii Św., będą miały poświęcone Różańce  we wtorek - 1. X - podczas Nabożeństwa Różańcowego dla dzieci godz. 1730.


W miesiącu październiku
(od wtorku) Nabożeństwa Różańcowe.

Klasyczny układ – na miesiąc październik - jest następujący:

*Różaniec DLA DZIECI: od poniedziałku do piątku
o godz.1730 .

*Różaniec DLA DOROSŁYCH: od poniedziałku do piątku o godz. 1830.

*w sobotę i w niedzielę
- DLA WSZYSTKICH
- o godz.  1730.


w środę - 2. X  godz. 1800 - nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy oraz Msza Św.

zapraszamy wraz z wszystkimi czcicielami Maryi Matki i Ojców Żywego Różańca. Po Nowennie i Różańcu prosimy o dokonanie wymiany Tajemnic.


w czwartek - 3. pażdziernika
- godz. 
1830 - 2000 
- Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do Spowiedzi


AKTUALNOŚCI - ZAPROSZENIA


 

piątek godz. 1900 - spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Domu Parafialnym.

 

szczegóły: forum2019.pl

 

Pieśni na Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego

Zachęcamy do pobrania i uczenia się pieśni, które zostały skomponowane w związku z nawiedzeniem Matki Bożej w naszej archidiecezji.

RELACJE

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie 2019

Kilka myśli:

W haśle: Eucharystia daje życie jest wszystko.

Eucharystia jest źródłem pokarmu na życie wieczne.

Nie można bez Niej żyć.

Eucharystia jest Tajemnicą.

Jej odkrywanie powinno stać się dla katolika niekończącym się procesem.

Eucharystia przemienia.

Ma ona owocować miłością w codziennym życiu.

Eucharystia, dar największy, jest Boskim dwoistym darem: darem Ojca przez Syna dla ludzkości i darem Syna dla Ojca niebieskiego.

czytaj: episkopat.pl/forum

zobacz zdjęcia: fotoalbum/forum_2019

eMKa


zobacz: Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej - galerie

Archidiecezjalny Marsz dla Życia  - RELACJA


8 września 2019. W drodze do Pani Sobockiej - relacja

 

JAN PAWEŁ II

HOMILIA W CZASIE MSZY ŚW. BEATYFIKACYJNEJ BISKUPA SEBASTIANA JÓZEFA PELCZARA

Rzeszów, 2 czerwca 1991

 

 

 1. 1. "Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca" (Mt 7,21).

W dzisiejszym uroczystym dniu Kościół przemyski, a w szczególności miasto Rzeszów staje wobec tajemnicy królestwa niebieskiego - tego królestwa, jakie Syn Boży, Jezus Chrystus, przekazał swoim apostołom i uczniom. Kościół, który pielgrzymuje poprzez tę podkarpacką ziemię, żyje nadzieją królestwa niebieskiego. W dniu dzisiejszym zaś raduje się w sposób szczególny, gdy wyniesienie na ołtarze błogosławionego Józefa Sebastiana odnawia i umacnia we wszystkich tę nadzieję.

Oto człowiek, który "spełniał wolę Boga" - nie tylko mówił: "Panie, Panie", ale spełniał wolę Ojca, tak jak tę wolę objawił nam Jezus Chrystus. Jak ukazał ją swoim własnym życiem i swą Ewangelią.

 1. Ten człowiek - błogosławiony Józef Sebastian Pelczar - był waszym biskupem. A wcześniej jeszcze był synem tej ziemi. Tu się urodził. Tu, w swej korczyńskiej rodzinie i parafii, usłyszał głos powołania do kapłaństwa. Jako kapłan przeszedł przez studia w Rzymie, a potem przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, był także rektorem tej czcigodnej uczelni - aby wrócić do was. Był waszym przemyskim biskupem w okresie przed I wojną światową i podczas tej wojny, która tutaj pozostawiła także swe ślady. I po wojnie w Polsce znów niepodległej od 1918 r. aż do śmierci w 1924.
 2. Jednakże pielgrzymowanie człowieka, który nie tylko mówi: "Panie, Panie", ale który czyni wolę Ojca, prowadzi dalej niż na katedrę profesorską, dalej niż na tron biskupi - prowadzi do tego "królestwa niebieskiego", które Chrystus, Syn Ojca, ukazał nam jako cel ziemskiego pielgrzymowania. Cel ostateczny, w którym wypełnia się do końca powołanie ludzkiej osoby, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga samego.

Jakże wielka jest moja radość, że mogę w dniu dzisiejszym, odwiedzając diecezję przemyską, ogłosić sługę Bożego Józefa Sebastiana Pelczara, syna tej ziemi i biskupa w Przemyślu - błogosławionym.

 1. Ten uroczysty akt ma doniosłą wymowę dla nas wszystkich.

Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do królestwa niebieskiego. Są to ludzie - tacy jak każdy z nas - którzy tą drogą szli w ciągu swego ziemskiego życia i którzy doszli. Ludzie, którzy życie swoje budowali na skale, na opoce, jak to głosi psalm dzisiejszej liturgii: na skale, a nie na lotnym piasku (por. Ps 31[30],3-4). Co jest tą skałą? Jest nią wola Ojca, która wyraża się w Starym i Nowym Przymierzu. Wyraża się w przykazaniach Dekalogu. Wyraża się w całej Ewangelii, zwłaszcza w Kazaniu na górze, w ośmiu błogosławieństwach.

Święci i błogosławieni to chrześcijanie w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Chrześcijanami nazywamy się my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni i wierzymy w Chrystusa Pana. Już w samej tej nazwie zawarte jest wzywanie Imienia Pańskiego. Drugie przykazanie Boże powiada: "Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno". Zatem jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywanie Imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim. "Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie!» (...), lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca".

Spójrzmy na drugie przykazanie Boże od strony jeszcze bardziej pozytywnej: "Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi - mówi do nas Chrystus Pan - aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie" (Mt 5,16).

Oto mocny zrąb, na którym człowiek roztropny wznosi dom całego swego życia. O takim domu mówi Chrystus: "Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony" (Mt 7,25).

Jednakże "skała" - to nie tylko słowo Boże, nie tylko Dekalog czy Kazanie na górze, przykazania czy błogosławieństwa. "Skała" - to nade wszystko Chrystus sam. Józef Sebastian Pelczar budował dom swego ziemskiego życia i powołania nade wszystko na Chrystusie. Na Nim samym, w Nim bowiem objawiła się do końca sprawiedliwość Boża, o której Apostoł mówi, że chociaż jest "poświadczona przez Prawo i Proroków" (Rz 3,21), to jednak od tego Prawa jest "niezależna" (tamże).

Tą Bożą sprawiedliwością, która usprawiedliwia człowieka przed Bogiem, która w oczach Boga czyni człowieka ostatecznie "sprawiedliwym" - jest Chrystus sam. Człowiek buduje dom swego życia ziemskiego na Nim: buduje na Odkupieniu, które jest w Chrystusie, buduje na krzyżu, w którym przez swoją śmierć odkupieńczą Chrystus zgładził grzechy całego świata własną Krwią: śmierć grzechu zniszczył swoją własną śmiercią. Buduje więc człowiek ów "dom królestwa niebieskiego" w swym ziemskim bytowaniu przez wiarę.

Tak właśnie budował Józef Sebastian. I dlatego dom jego życia ziemskiego ostał się wśród wszystkich burz i doświadczeń. Dojrzał do tej chwały, jaką człowiek-stworzenie może odnaleźć tylko w żywym Bogu. To właśnie jest owa pełnia, do której wszyscy zostaliśmy wezwani w Jezusie Chrystusie.

 1. Diecezja przemyska ma swoją długą historię. Z górą sześć wieków. Dzisiejsze święto jest jakby zwieńczeniem tej długiej historii. Jest zwieńczeniem, ponieważ Kościół jako Lud Boga żywego, odkupiony za cenę Krwi Chrystusa - jest cały wezwany do świętości. Uczestnictwo w świętości Boga samego jest powołaniem wszystkich, każdego i każdej! To powołanie stało się udziałem biskupa Józefa Sebastiana, ale są obok niego także i inni słudzy Boży z ostatnich czasów, którzy wyróżnili się szczególną świętością życia. Wymieńmy choćby błogosławionego Rafała Kalinowskiego, który będzie wnet kanonizowany w Rzymie, a także zakonnicę Bolesławę Lament czy franciszkanina Rafała Chylińskiego, których będę miał szczęście wynieść do chwały ołtarzy w czasie obecnej pielgrzymki do Ojczyzny.

Wymieńmy też synów i córki związanych z ziemią rzeszowską: ks. Jana Balickiego, Bronisława Markiewicza, Leonię Nastałównę, Kolumbę Białecką, Wenantego Katarzyńca, Augusta Czartoryskiego. Wymieńmy jeszcze siostrę Faustynę Kowalską, Anielę Salawę, Stanisławę Leszczyńską z Łodzi, ojca Jana Beyzyma, Jerzego Ciesielskiego, arcybiskupa Antoniego Nowowiejskiego, biskupa Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, Zygmunta Łozińskiego, Władysława Korniłowicza, Wincentego Frelichowskiego. To tylko niektórzy spośród tych, którzy czekają na uroczyste potwierdzenie ich świętości przez Kościół, a przecież każdy znał i myśli teraz o kimś bliskim, który heroicznie realizował swoje chrześcijańskie powołanie. A w wiekach minionych - w owych sześciu stuleciach dziejów - z pewnością niemało było wśród Ludu Bożego waszej diecezji osób, które szły tą samą drogą i budowały swój dom na skale wiary, spełniając wolę Bożą, którą jest uświęcenie człowieka.

Tych wszystkich synów i córki prastarego Kościoła przemyskiego mamy dzisiaj w żywej pamięci - na zachód i na wschód od Sanu, wzdłuż górskich łańcuchów Bieszczad ku południowi, wzdłuż rzecznych dolin w stronę Wisły ku północy. Za nich wszystkich dziękujemy Bogu.

 1. Czcigodny, drogi biskupie Ignacy, drogi bracie w apostolskim posługiwaniu! Wiem dobrze, i wszyscy to wiedzą w Polsce (a także poza jej granicami), że odkąd objąłeś pasterzowanie tego Kościoła, cała twoja żarliwa działalność skupiła się na owym "domu", który uczeń Chrystusa ma budować na skale. Prawdziwie "gorliwość domu Bożego" cię pożerała. Nie szczędziłeś żadnych trudów, nie znałeś przeszkód, gdy chodziło o mnożenie miejsc kultu i ognisk życia Bożego na rozległym terenie twej diecezji. Wiedziałeś, że "Kościół widzialny" - dom parafialnej rodziny - jest świadectwem i zarazem wezwaniem do budowania życia ludzkiego na tej skale, którą jest Chrystus.

Sam miałem sposobność podziwiać z bliska twą biskupią działalność. Nieraz zresztą byłem tu zapraszany z Krakowa, jak choćby przy poświęceniu monumentalnej świątyni w Stalowej Woli. Pragnę dzisiaj, przy sposobności tych odwiedzin i beatyfikacji twego poprzednika na przemyskiej stolicy biskupiej, odnowić te więzy szczególne, jakie łączyły mnie z tą ziemią, z jej bogatą przyrodą, z jej gorliwym prezbiterium i społeczeństwem.

Wiele jest miejsc na waszej ziemi, które stale noszę w pamięci i w sercu, do których powracam w modlitwie. Pragnę, aby to wszystko znalazło nowy jeszcze wyraz w dzisiejszych papieskich odwiedzinach.

Drogi biskupie Ignacy! Na przestrzeni lat twego posługiwania stałeś się wobec Kościoła i społeczeństwa walczącego o swe suwerenne prawa rzecznikiem, świadkiem i autorytetem.

Ufam, że i teraz - w nowej sytuacji - to twoje świadectwo jest nieodzowne. Dziś trzeba nowej wiary i nowej nadziei, i nowej miłości. Trzeba odnawiać świadomość prawa Bożego i odkupienia w Chrystusie. Pragnę równocześnie pozdrowić wszystkich księży biskupów pomocniczych z Przemyśla: poczynając od wspomnienia śp. biskupa Stanisława, którego dobrze pamiętam, pozdrawiam dwóch biskupów, którzy jeszcze byli moimi kolegami w Episkopacie Polski, i tych nowych, którzy potem przybyli, bo diecezja wielka i potrzebuje też wielkiej pracy biskupiej. Szczęść Boże wszystkim.

Tak, drodzy bracia i siostry, trzeba odnawiać świadomość prawa Bożego i odkupienia w Chrystusie, trzeba wołać tak, jak dzisiejsza liturgia: "Naucz nas, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź nas w prawdzie" (por. Ps 25[24],4-5).

Aby dom naszego życia - osób, rodzin, narodu i społeczeństwa - pozostawał "utwierdzony na skale" (por. Mt 7,25).

 

Aby nie wznosić go na lotnym piasku - lecz na skale. Na skale Bożych przykazań, na skale Ewangelii. Na skale, którą jest Chrystus.

"Wczoraj i dzisiaj, ten sam także i na wieki" (Hbr 13,8).

 

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań