Fotoalbum »

Krąg Biblijny

 

          Od października 2008r. w naszej parafii rozpoczął działalność krąg biblijny, którego moderatorem jest ks. Jakub Knychała.

 

 Spotkania odbywają się  w domu parafialnym, w poniedziałki, co 2 tygodnie o godzinie 20:00.

 

Na potrzebę tworzenia takich grup w każdej parafii zwrócił uwagę Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, wpisując tę inicjatywę w Archidiecezjalny Program Duszpasterski jako element Dzieła Biblijnego.

 

Inicjatywa zaś wynikła z zachęty Ojca Świętego Jana Pawła II, by chrześcijanie rozważali Pismo Święte we wspólnocie.

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane zgłębianiem Pisma Świętego zapraszamy serdecznie do włączenia się w spotkania naszego Kręgu !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         "Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II" jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Jest organizacją kościelną posiadającą kanoniczną publiczną osobowość prawną oraz osobowość prawną w Rzeczpospolitej Polskiej. Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

 

Bezpośredni link do Dzieła Biblijnego Archidiecezji Poznańskiej:   http://poznan.biblista.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań