Godziny Mszy świętych

8:00, 10:00, 11:30, 18:00

17:00, 18:00

 

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Bogusławskiego 3, 62-002 Suchy Las

 

Kontakt

+48 61 812-52-91 (ks. Proboszcz i biuro)

+48 61 812-56-56 (ks. Wikariusz)

proboszcz@parafiasuchylas.pl

 

   
 

I NIEDZIELA ADWENTU

 

Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.
(z Księgi proroka Jeremiasza)
***
Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym

(z Ewangelii według św. Łukasza)
***
Podczas I Nieszporów Adwentu, 28 listopada, w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu nastąpiła Inauguracja Roku Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Ksiądz Biskup pobłogosławił świece jubileuszowe dla wszystkich dekanatów – ich płomień jest znakiem łączącej nas modlitwy wdzięczności za dar wiary, prośby o wierność Bogu i rozpalenie w nas ducha apostolstwa.

28.11.2015
  • I Niedziela Adwentu

Pobierz obrazki

"Moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie."

Rozpoczynamy NOWY ROK DUSZPASTERSKI

czytaj: Archidiecezjalny Program 2015/2016

Zobacz: ks. Szymon Stułkowski - "Odpalić" łaskę chrztu

   

  • W tygodniu:

 

* Roraty - wstań na 6.15 !!!

* Roraty dla dzieci - od poniedziałku do piątku o godz. 1700

* Nowenna do MB Nieustającej Pomocy z wymianą tajemnic – środa

* Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi – czwartek, 18.30 - 20.00

* I Piątek - Msze Św. godz. 615, 1700, 1800 Młodzież zapraszamy na Mszę Św. Roratnią!!!

* Odwiedziny Chorych z Komunią Św. w  piątek i w sobotę

* I sobota - roraty o godz. 6.15 - po roratach Adoracja, Różaniec oraz rozważanie tajemnic różańcowych.

 

  • Czuwanie ze św. Janem Pawłem II

Czuwanie w sobotę 5. 12. od godz. 20.00 do 21.00
Przyjdź i Ty!

 

  • Do nabycia

*opłatki wigilijne u Pana Kościelnego

22.11.2015
  •  Uroczystość - Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata


Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie (Dn 7,13-14).

czytaj: brewiarz.pl/czytelnia/krol


Liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, patronki chórzystów, organistów i muzyki kościelnej

czytaj: www.brewiarz.pl/czytelnia


  • W tym tygodniu


środa – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, godz. 18.00, po Mszy św. spotkanie dla rodziców modlących się za swoje dzieci

czwartek – Adoracja i okazja do spowiedzi, godz. 18.30 – 20.00

piątek – spotkanie dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka, godz. 18.30


  • Za chwilę

Adwent to czas czuwania i radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Rozpoczyna się on od nieszporów pierwszej niedzieli Adwentu, a kończy się pierwszymi nieszporami Bożego Narodzenia.  • Przewodnik Katolicki:

*Islamski terroryzm, bieda, brak szacunku dla kobiet – problemy czekające na papieża podczas pielgrzymki do Afryki

*Wygaszanie życia, czyli eutanazja po francusku w białych rękawiczkach

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań